Repræsentantskabsmøde.

 

GFFI afholder Repræsentantskabsmøde torsdag d. 21/3 2024 kl. 18.00 i Magion (Cafemødelokalet) med spisning før mødet.

Dagsorden i.flg. vedtægterne:

 1. Behandling af indkomne forslag:
 2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Godkendelse af fremmødte repræsentanter
 5. Valg af dirigent
  • Vedtægtsændringer:
  • §7 Repræsentantskabsmøde:
   Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 30 dages varsel (ændres til 14 dages varsel) ved mail til formændene og bekendtgøres på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal sendes til formanden, senest 14 dage (ændres til 7 dage) før mødets afholdelse…
   § 9 Valg:

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær. På ulige år vælges formand og sekretær. På lige år vælges kasserer.
· Repræsentantskabet vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. (ændres til for 1 år ad gangen)

     6. Valg i henhold til vedtægternes §9

       – i år er det kasseren der er på valg samt de 2 revisorer.

Alle modtager genvalg

     7.  Eventuelt.

 

Forslag bedes sendt til formanden, sammen med tilmelding til mødet, senest onsdag den 07.03.2024.

Husk, at der til repræsentantskabsmødet må deltage 2 fra hver afdeling.

Af hensyn til spisning er det vigtigt at man tilmelder sig!

 

 Med venlig hilsen        

                                                                              

     Jesper L. Bech

     Formand

 

Andre tilbud fra Firmaidrætten