Medlemsmøde

Medlemsmøde i petanque

Hermed indkaldes til medlemsmøde mandag den 25. februar 2019 kl. 19,00 i
GFFI`s klublokale i Lynghallen.

Det er en slags generalforsamling og spillermøde om den kommende sæson. Så
mød gerne op.Dagsorden:

1)      Velkomst.

2)      Formandens beretning med lidt om 2o18 og om de gode ting, der er
sket efter sæsonen, som vi skal have glæde af i 2019.

3)      Gennemgang af regnskab ved kassereren.

4)      Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 250,00
pr. person. Beløbet bedes betalt kontant denne aften. Kan også overføres via
netbank - konto nr. 8210 6580989371 eller på Mobilpay 24765335(John
Arildsen)

5)      Tilmelding til DGI`s petanqueturnering. Overvej til dagen om I
ønsker at være med i turneringspetanque. Det kan være double, 4
mandsturnering eller det nye tilbud 6 mandsturnering. Der er også muligheder
for enkeltdags stævner. Carsten Jensen vil gennemgå mulighederne.

6)      Hjemmesiden: GGFI.dk under petanque vil blive opdateret inden
sæsonstart. Bruger i den. Mangler der noget?

7)      Valg af bestyrelse og revisorer. Alle vil acceptere genvalg, så det
skal ikke afholde jer for at komme.

8)      Involvering. Vi er en lille forening, så vi så gerne, at så mange
som muligt af vores medlemmer får et lille afgrænset job, så vi udnytter
alle gode tanker, ideer og hjælpsomhed.

9)      Eventuelt.Medbring kaffe/te og service.

Med venlig hilsen

Palle Jacobsen