Medlemsmøde

Medlemsmøde i petanque

Hermed indkaldes til medlemsmøde torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00 i GFFI`s klublokale i Lynghallen.

Det er en slags generalforsamling og spillermøde om den kommende sæson. Så mød gerne op.

Dagsorden:

1)      Velkomst.

2)      Formandens beretning med lidt om 2022 og om planer for     den kommende sæson.

3)      Gennemgang af regnskab ved kassereren.

4)      Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 250,00 pr. person. Beløbet bedes betalt kontant denne aften. Kan også overføres via netbank - konto nr. 8210 6580989371 eller på MobilPay: 870356

5)      Tilmelding til DGI`s petanqueturnering. Overvej til dagen om I ønsker at være med i turneringspetanque. Det kan være double, 4 mandsturnering eller 6 mandsturnering. Der er også muligheder for enkeltdags stævner. Carsten Jensen vil gennemgå mulighederne.

6)      Valg af bestyrelse og revisorer. Alle vil acceptere genvalg, så det skal ikke afholde jer for at komme.

7)      Involvering. Vi er en lille forening, så vi så gerne, at så mange som muligt af vores medlemmer får et lille afgrænset job, så vi udnytter alle gode tanker, ideer og hjælpsomhed.

9)      Eventuelt.Medbring kaffe/te og service.

Med venlig hilsen

Palle Jacobsen