Bestyrelsen

Bestyrelsen pr 15/2 -16 :

Formand: Ole Sørensen

Næstformand: Finn Møller Nielsen

Kasserer: Elisabeth Jensen

Menig medlem: Torkild Dall

Menig medlem: Camilla Sørensen

Suppleant: Kurt Jensen