Referat Medlemsmøde

Dagsorden til medlemsmøde den 25. februar 2019

1) Velkomst

2) Formandens beretning

3) Regnskab ved kassereren

4) Fastsættelse af kontingent

5) Tilmelding til DGIs petanqueturnering

6) Hjemmesiden

7) Valg af bestyrelse

8) Involvering

9) Eventuelt

 

Punkt 1:

Kort velkomst af formanden Palle, der glædede sig over at over halvdelen af medlemmerne var mødt op.

 

Punkt 2:

Kort om 2o18. Vi fik en førsteplads i 4 mands turnering ellers jævne placeringer for vores andre tilmeldte hold . Måske p.g.a. den gode sommer, var deltagerantallet

til træning større i år end året før. Det må også gerne være hyggeligt at komme til træning. Og man behøver ikke at tage lige hjem efter træning, men må gerne nyde

en kop kaffe og få en snak bagefter. Det var vi gode til. Grundlovsarrangementet blev beriget af godt vejr. Vi havde en spændende turnering og det blev halvsent inden

den sidste rødvin var drukket. Julefrokosten blev også en hyggelig eftermiddag, hvor 3 piger havde taget initiativ til at stå for det praktiske. Godt gået.

Hver onsdag formiddag var Grindsted Petanque i Filskov på Friplejehjemmet med 2 medlemmer. Vi var 8 i alt, der skiftedes til at tage derud. Det var de i Filskov glade for og vil have besøg

af os i år igen. Tak til de 8 medlemmer for en god indsats. Vi har haft ansøgninger ude om pengegaver til at lave/forbedre vores baner for. Det har væres en succes Vi

er godt i gang med de bagerste baner, som ikke rigtig har været i brug i nogle år. Vi kommer op på 10 baner nu, som også er meddelt DGI. Det giver nye muligheder, og vi

har allerede fået et arrangement. Bevæg dig til petanque - en 2 mands turnering med fri tilmelding for alle klubber. Datoen er 7/8 og er selvfølgelig også for egne medlemmer.

Der har været et ønske om et petanque kursus, så vi kan blive lidt skarpere, når vi spiller. Det arbejdes der på.

Da vi har en god økonomi vil vi foretage forskellige investeringer så som redskabsskur, læhegn mod den somme tider hårde blæst, færdiggørelse af banerne, nye bænke mellem banerne og 

andet.

Datoer til kalenderen i 2019:

1.april              Sæsonstart

  1. april           Åbent hus. I må gerne invitere venner og bekendte med til denne dag, som kunne tænke sig at prøve spillet.
  2. juni              Grundlovs arrangement.
  3. august        Bevæg dig til petanque. Åben turnering. 2 mands.
  4. december  Julefrokost.

 

Der vil komme mere om de enkelte arrangementer ligesom der kan blive opslået flere arrangementer.

 

Punkt 3

Vores kasserer havde en usædvanlig og grundig gennemgang af vores regnskab. Han kunne meddele, om uændret antal medlemmer. God økonomi grundet de flotte tilskud, som

vi har fået. Regnskabet blev godkendt med applaus.

 

Punkt 4

Uændret kontingent kr. 250,00. Kan indbetales på konto 8210 6580989371 eller mobil pay 24765335.

 

Punkt 5

Vi skal som klub have fundet ud af interessen for at spille i DGIs turneringer. Skal vi have et A rækkehold nu vi vandt med et B-rækkehold sidste år? Skal vi kun tilmelde B-rækkehold? og

hvad er muligt i forhold til DGI?. Klubben vil gerne fremhæve, at det er frivilligt, om man vil spille turnering, men man opfordrer alle, der har lyst, til at sige til hurtigst muligt, da vi har tilmeldinger

omkring 1/4. Der var en forholdsvis livlig diskussion om emnet, men en endelig konklusion er nok for tidlig af drage.

 

Punkt 6

Der er tilsyneladende ikke mange der bruger hjemmesiden. Der bliver a´jourført i løbet af måneden. Mails er åbenbart det foretrukne til informationer. Det fortsætter vi også med.

 

Punkt 7

Valg af bestyrelse og revision var hurtigt overstået. Genvalg til alle.

 

Punkt 8

Involvering. Vi håber til stadighed at vores medlemmer vil bidrag med hjælp til forskellige specifikke og beskrevne områder og bidrage med gode ideer.

 

Punkt 9

Eventuelt. Vi vil tilbyde træning til petanquenålen, hvis interessen er der.

 

Bestyrelsen takker Karen Margrethe, Bente og Tove J for at medbringe lækker kage. 

Husk vores værdier er hygge, fællesskab og konkurrence. 

P.b.v. Palle

 

  1. Der er interesse for, at vi igen i år laver et "petanquebord" til Ældre Sagens forårsfest den 5/4 kl. 18.00 - 24.00 i Magion. Pris kr. 325,00 pr. person for mad, samvær og dans. Skal 

indbetales senest 14/3 på konto 82106581694684. Giv mig en melding, når I har betalt, hvis I vil sidde ved petanquebordet. Det er ikke nok at skrive det ved tilmelding. Mvh. Palle