Historie

Hvordan gik det til, at vi fik en petanqueklub i Grindsted?

Først i halvfemserne bestemte Christian Jessen og Margit Reitz sig for, at der skulle ske noget nyt i deres tilværelse. De ville gøre nogle ting sammen i fritiden. Tidligere var Christian aktiv håndboldspiller og håndboldtræner begge dele med stor succes. Det betød også, at han ikke var så meget hjemme. Og Margit var lærer med mange møder.

På rejser til Frankrig havde de fået øje på nogle ældre mænd, der kastede med kugler. De undersøgte det nærmere og fik lov at spille med. Det fængede dem begge. Det var petanque. Det kunne de med stor fornøjelse begge være med til. Det skal vi spille i Grindsted også, var de enige om. Men hvad var så næste skridt. De henvendte sig til GGIF, som var Christians klub. Men klubben var ikke interesseret, da man havde nok i fodbold, håndbold og gymnastik. Han prøvede Grindsted Firmaidræt. Formanden her var straks fyr og flamme. ”Gå bare i gang, så skal vi nok hjælpe med finansieringen”, sagde han. Det var den navnkyndige formand Christian Hansen, der også var kollega til Margit.

Med nogle hurtige forhandlinger kom Grindsted Petanque i gang. Banerne blev etableret ved Lynghallen i 1993.  Både Christian og Margit var med i bestyrelsen fra starten med Margit som formand. Og de har været med siden. I starten var det Verner Thomsen der passede banerne lønnet af GFFI. Verner Thomsens kone Nanna var sekretær og næstformand. Senere, da økonomien skulle slankes tilbød Christian at passe banerne gratis. Margit har ledet spillermøderne. Uden at jeg tror, at det står nogen steder, har de styret klubben efter følgende værdier: HYGGE, FÆLLESSKAB OG KONKURRENCE.  Ud over at være en passioneret leder til træning har Christian også været petanqueambassadør for DGI, hvor han kan tilbød at hjælpe andre klubber i gang. De er rigtig godt kendte og vellidte i petanquemiljøet.

I turneringer har Margit og Christian været et elsket, men også et frygtet par for modstanderne. Margit placerer kuglerne tæt på grisen. Det samme gør Christian, men er det nødvendigt, har han en sikker kanon, der skyder al modstand væk.

Christian har her i klubben fået opkaldt et udkast med grisen efter sig. En ”Chr. Jessen” er et kast med grisen på mellem 6 m og 6,5 m. Jo kortere jo bedre. Taktisk er det fornuftigt, da han er suveræn på den korte bane og levner ikke modstanderne nogen chance.

Margit blev valgt ind i DGIs bestyrelse i 2002 og i 2003 fik hun DFIF`s hæderstegn for10 års lederskab. I 2o14 fik hun GFFI`s  Fortjenestepokal.

Efter knap 25 år med petanque i Grindsted har de besluttet, at de vil prøve noget nyt igen. De har solgt huset og flytter til Kegnæs. De er ikke trætte af petanque, så Christian vil se, om der er interesse for petanque dernede sydpå. Grindsted Petanque derimod har mistet 2x25 års erfaring  med petanque.

Medlemstallet har varieret fra år til år mellem knap 20 og godt 30 medlemmer. I Margits sidste år som formand i 2017 var der 26 medlemmer.