Kontakt klubben via hjemmesiden. www.hinnumhut.dk

Bueskytteklubben Hinnum Hut blev dannet i 1972 som en afdeling under Grindsted Firmaidræt af en flok mennesker fra Grindsted og Billund som havde fattet interesse for sporten – bl.a. Kresten Hansen som var lærer og formand for firmaidrætten. Navnet Himmum Hut blev vedtaget ved et møde hos en lærer i Hinnum. Hvor slutnavnet Hut kommer fra vides ikke med bestemthed, men det det har sikkert sin oprindelse fra Robin Hood, som alle bueskytter kender og ser lidt op til. 

Kort tid efter klubbens start blev den tilmeldt Dansk Bueskytteforbund hvilket bevirkede at medlemmerne kunne deltage i nationale og internationale stævner. Silkeborg Bueskytteklub hjalp klubben i gang, med instruktion og lån af buer og pile. I begyndelsen blev det skudt på forskellig arealer i Grindsted og Billund, senere benyttede man boldbanerne ved Jørgen Glavindsvej (den som vi benytter i dag) og om sommeren en kældergang på Søndre Skole. På et tidspunkt skulle man forlade Søndre skole, og klubben fik i stedet lov til at benytte kælderen under Hedehallen (Samme lokaler som vi benytter i dag).
 

Vagn Hansen var formand indtil 1980 hvor Tommy Bindesbøl tog over. Tommy skød med barbue og var meget interesseret i jagt og feltskydning, hvilket påvirkede andre af klubbens skytter, og der blev indrettet en feltbane i en grusgrav i Billund som Møller Nielsen ejede. I de kommende 6-7 år blev der hvert år afholdt et feltstævne, og der var stor tilslutning – måske fordi den blev afholdt først på sommeren, så man kunne bruge det som træning til de mange stævner der blev afholdt mange steder i landet, bl.a .Danish Open JM og DM. Feltbanen blev delvis ødelagt da Grusgraven skulle fyldes op af jord fra den nye lufthavn, og siden forsøgte man at bruge den resterende del af arealet som feltbane. Men der var ikke rigtig interesse for sagen, så det stoppede efter et par år, og man gik over til at skyde på den nuværende udendørs bane i sommerhalvåret.

Klubben i dag:

Klubbens medlemmer repræsenterer både konkurrenceskytter, buejægere og folk, der bare synes at bueskydning er enormt spændende.

Klubben har til formål at skabe rammerne for:
1. Træning i bueskydning
2. Rådgive skytterne i indkøb af det rigtige udstyr
3. Deltagelse i bueskydningsturneringer
4. Socialt samvær omkring bueskydning

Klubskydning:
Der skydes på 8,  12 og 18 meter baner i kælderen under  Magion hal 3, Tinghusgade 15 ,7200 Grindsted, mandag fra 17.45 -21.00, onsdag samt torsdag fra kl. 18.45 til 21.00.   Hovedsæsonen med 3 skydedage om ugen løber fra september til maj.   Maj -juni og august måned skyder vi kun om mandagen i kælderen + der vil blive arrangeret ture til forskellige 3D baner efter behov og ønsker fra medlemmerne. Bemærk: der er ingen skydning i juli måned.

Klubben har som noget forholdsvis nyt ,fået  alle tilladelser  og godkendelser til armbrøstskydning.  Vi vil med tiden starte en afdeling op, for skydning med dette spændende våben. Det bliver kun med egne våben i første omgang. Skytter der medbringer en lovlig armbrøst i klubben ,skal acceptere ,at klubben registrerer ejer og våben i et kartotek . Armbrøsten er den eneste ” bue ” der kræver våbentilladelse.

Klubben har ind imellem lidt brugt udstyr og brugte buer der sælges billigt. Medlemmerne har fortrinsret her .

 

Andre arrangementer:
I forbindelse med polterabend, gadefest, fødselsdage, firmaudflugter el. lign. arrangerer Hinnum Hut gerne en prøveskydning/buearr. Det tager typisk, halvanden til to timer afhængig af deltagerantal. Alt udstyr lånes af klubben

Torben Hviid
Bueskydning

Hvor og hvornår

Sted
Magion - Kælderen
Tinghusgade 15
7200 Grindsted

Sæson
Sæson start: 7. september 2023
Sæson slut: 29. august 2024

Afholdelsestidspunkter
Mandag kl. 17.45
Onsdag kl. 19.00
Torsdag kl. 19.00