Nyt fra Bestyrelsen

"Vi må desværre meddele, at Carsten Jensen har ønsket at udtræde af Grindsted Petanques bestyrelse. Det har den øvrige 

bestyrelse taget til efterretning. Vi takker for hans gode indsats i sin bestyrelsesperiode og forventer forsat hans smittende engagement, som almindeligt 

medlem af foreningen. Årsagen til udtrædelsen er samarbejdsproblemer mellem Palle og Carsten.

I stedet har Henny Holm sagt ja til at tage en tørn i bestyrelsen. Bestyrelsen håber på en god petanquesæson.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen"