Turneringsbestemmelser

 

 

Turneringsbestemmelser gældende fra sæsonen

2019- 2020

 

Spillested.

Alle kampe afvikles i Lyngbowl i Grindsted.

 

Turneringsform

Turneringen bygges op om puljer (så vidt muligt 10 hold) der spiller alle mod alle i en dobbeltturnering, med start i august og med afsluttende kampe i maj måned.

Turneringsledelsen afgør slutspilsformen.

 

Økonomi.

Alle hold betaler et holdgebyr for deltagelse i turneringen. ( p.t. 2100,00 kr.)

Beløbet dækker halleje og skoleje til de af ledelsen fastsatte kampe, samt administrationsudgifter.

Holdgebyret skal være indbetalt inden 15. september. Manglende betaling vil medføre udelukkelse af turneringen.

 

Holdene.

Alle typer af hold kan deltage (familie, firma, gade, venner o. l.)

Et hold består af min 3 og max 5 spillere.

Ingen spiller kan deltage på mere end 1 hold i en løbende turnering.

 

Handicap

For at gøre holdene mere jævnbyrde tildeles de bedste spillere et handicap der er afhængig af forrige sæsons gennemsnit (beregnet efter de første 14 runder) således at spillere med et gennemsnit på eller under 160 ikke tildeles handicap. Spillere med gennemsnit over 160 tildeles et handicap på det der er over 160 rundet ned til nærmeste hele tal (således vil et gennemsnit på 173,6 give et handicap på 13).

Dog vil der kun blive fratrukket handicap i de serier, der overstiger 160.

Turneringsledelsen forbeholder sig ret at kunne ændre handicappet for enkelte spillere.

 Nye spillere har intet handicap (dog kan licensspillere tildeles et handicap af turneringsledelsen).

 

Kampene.

Alle hold spiller hver anden uge. Normalt på samme ugedag og tidspunkt hver gang.

Der spilles 2 serier pr aften.

Mellem de 2 serier er det tilladt at skifte 1 spiller ud.

Kun point fra fremmødte spillere tæller.

 

Pointgivning.

I hver serie spilles om 2 point. Desuden gives 2 point for samlet sejr. Der kan altså scores fra 0 – 6 point pr. aften.

 

Afbud/flytning af kampe.

Principielt skal alle kampe spilles.

Ønskes en kamp flyttet skal dette meddeles turneringsledelsen eller Lyngbowl inden fastsat kampdag (gerne pr. tlf., mail eller SMS).

Kampen skal så vidt det er muligt spilles inden fastsat spilletidspunkt, dog senest inden næste spillerunde.

Man aftaler selv nyt spilletidspunkt med Lyngbowl og afholder selv udgiften på 100 kr. ved afvikling af kampen. Lyngbowl foretager ud printning af resultat (husk at opgive navne på spillere).


Overtrædelse vil medføre at kampen betragtes som tabt.


Modstanderen skal altid påføre scorekortet egne kegler.

 

 

Placeringsrækkefølge.

Placering i puljen afgøres i følgende rækkefølge: Point, kegler, spiller med den højeste score (samlet antal kegler).

 

Scorekort.

Til hver kamp udfyldes et scorekort ved at notere antal væltede kegler for hver enkelt spiller.

Det er det faktisk væltede antal kegler der noteres. Turneringslederen fradrager efterfølgende kegler i henhold til spillernes handicap.

 

Resultatliste.

Turneringsledelsen ajour fører stillingsoversigt 1 gang pr. uge. Aktuel stillingsoversigt kan ses på opslag i Lyngbowl eller på www.gffi.dk.

 

 

Uskreven regel hold tilbage for spilleren til højre for dig således at hvis en spiller på f. eks bane 8 er i gang med at afvikle kast afventer bane 7 at kastet er afviklet.